سه‌شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1389

شروع به کارتشکل آرمان نو دانشگاه آزاد زنجان

با تلاش دانشجویان فعال دانشگاه آزاد زنجان سرانجام پس از مدتها انتظار وپیگیری های مکرر، با تصویب اساسنامه تشکل آرمان نو در هیت نظارت مقرر گردید که از این پس این تشکل  بطور رسمی  فعا لیت خود را در سا ل جدید آغاز نماید. گفتنی است این تشکل پس از  دو سال تلاش  پی در پی دانشجویان زنجانی  سرانجام مجوز  فعا لیت خود را از سوی مسولین دانشگاه دریافت کرد.

تشکل آرمان دانشجو آغاز به کار این تشکل را به عموم دانشجویان آذربایجانی و مخصوصا اعضای تشکل آرمان نو تبریک عرض می نماید و موفقیت این تشکل در راستای اهداف والایشان را آرزوی قلبی خود می داند.

 

آدرس اینترنتی تشکل آرمان نو دانشگاه آزاد زنجان:

http://zanjanarman.wordpress.com/