چهارشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1389

تراختور و آرمانخواهی ملت آذربایجان

تراختور پدیده ای است که طی چند ماه تبدیل به نشانه ی آرمانخواهی در قشرهای مختلف ملت آذربایجان شد.

 اتفاقی که یکشنبه ، رخ داد را میتوان از جهات بسیاری مورد تحلیل قرار داد . تصمیم خارج از عرف برای خروج از میدان در اعتراض به نحوه ی داوری در حالی صورت میگیرد که بیش از 30 دقیقه تا پایان بازی فرصت باقی بود .

تراختور پدیده ای است که طی چند ماه تبدیل به نشانه ی آرمانخواهی در قشرهای مختلف ملت آذربایجان شد . استادیوم نیز تنها بستری است که دو هفته یکبار درهایش باز میشود تا ملت آذربایجان فریاد عدالتخواهیش را سر دهد .  خصوصا بعد از بازی پتروشیمی در مقابل پرسپولیس که نشان داد سمت و سوی خواستهای این ملت بیش از پیش به سمت " بی محابا ابراز شدن " میرود تا زنگ خطر را محکمتر از قبل برای بدخواهان آذربایجان به صدا درآورد .آنها می دانند؛ جنبه ی حیثیتی حتی در بعضی موارد ناموسی پدیده ی تراختور به حدی در آذربایجان برجسته شده که هر اقدام مستقیمی علیه شکستن این جنبه با عکس العمل قطعی ملت آذربایجان مواجه خواهد شد .

بنابراین طی سناریویی کثیف با قربانی کردن تراختور توسط خودش با فرار از هزینه های مقابله ی مستقیم می خواهد هم پدیده را بخشکاند و هم دروازه های بستر را تخته کند . سناریویی که دقیقا بعد از پایان نیمه تمام بازی مو به مو و پلان به پلان در حال اجرا شدن است و پلانهای بعدی نیز به قطع یقین به اجرا درخواهد آمد .

   تحلیلگر ورزشی شبکه ی استانی سهند قسمت اول این پلان بود . وی در جواب هر سئوال مرتبط و غیر مرتبطی که گزارشگر تلویزیونی می کرد با به میان کشیدن این که عمل تراختور به دور از حرفه ای گری و عقل گرایی بود اولین بازی رسانه ای را پیش چشم بینندگان تلویزیونی به اجرا درآورد ، تا به اصطلاح بیننده ی تلویزیونی را با خود همراه سازد .

   ذکر این نکته لازم است که تصمیم به ترک زمین به خودی خود کار اشتباهی بود اما آیا این تصمیم مجموعه ی تیم بود یا دستهای پشت پرده ای که بدخواهان آذربایجان آنرا هدایت میکند ؟ در ادامه خواهیم دید که نوک تیز پیکان به سمت مجموعه ی تیم است و در نهایت به سمت پدیده ای به نام تراختور ...

 اما ادامه ی جوسازی ها از جانب آقای ششگلانی ، رئیس هیات فوتبال استان پی گرفته میشود . جواد ششگلانی با اشاره به اشتباه بودن این تصمیم می افزاید ؛ حتی اگر تصمیم داور هم اشتباه بوده باشد این تیم نباید زمین مسابقه را ترک میکرد . وی ادامه می دهد ؛ در باخت تراکتورسازی شکی نیست و نمیتوان اقدامی کرد . این در حالی است که از رئیس هیات فوتبال یک استان انتظار می رود با سعه صدر بیشتری در مورد تیم فوتبال استانش حرف بزند .

 عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر نیز با اشاره به توهین آمیز بودن این حرکت از جانب تیم تراکتورسازی از کمیته انظباطی می خواهد شدیدترین تنبیه را برای تراکتور سازی در نظر بگیرد .

  بخشی زاده داور مسابقه هم حرکت تیم تراکتورسازی را مساوی میداند با زیر سئوال بردن فوتبال ایران !!

 خبرگزاری ایرنا هم به عنوان بخش رسانه ای این سناریو ، طی گزارشی خبر از نشان دادن اسکناس توسط تماشاگران تراکتورسازی میدهد و می افزاید ؛ از ابتدای بازی نیز تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی با انفجار نارنجک در کنار زمین فضای بازی را متشنج کردند . این خبرگزاری در حالی این خبر را مخابره می کند که در بیانیه رسمی باشگاه تراختور انجام  این اعمال را از جانب تماشاگران رقیب میخوانیم .

 همانطور که ملاحظه میشود در تمامی این گزارشات نوک تیز پیکان به سمت مجموعه ی تیم و تماشاگرانش است . به نظر میرسد هدف از اجرای این سناریو کاستن از محبوبیت تیم ، مجموعه ی تیم و در نهایت قربانی کردن تراختور به دست خودش جلوی چشم هوادارانش است .

 

   احتمال سیاسی بودن این تصمیم آنجا بیشتر قوت میگیرد که بدانیم مهدی فاطمی ، سخنگوی باشگاه تراختور گفته است ؛ اگر رفتار داوران تغییر نکند از لیگ کنار میکشیم !

 

   حال پس از آشکار شدن بخشی از جریان از قبل طراحی شده برای قربانی کردن تراختور ، بر ماست که هوشیار باشیم و در بازی ای که نتیجه ی آن به زعم بدخواهان آذربایجان ، پایان دادن به " خطر تراکتور " است شمشیر را از رو ببندیم و نه بستر را و نه پدیده را دودستی تقدیم به آنها نکنیم .

نگارنده:آقای رضا کوچر