X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
جمعه 20 فروردین‌ماه سال 1389

اشتباهات غیر عمدی!!!در کتابهای درسی


کتب درسی به دلیل اینکه مهمترین منبع کسب اطلاعات برای عموم مردم هستند وتقریبا همه افراد در مهمترین دوره زندگی که همانا دوران نوجوانی وجوانی میباشد با این کتابها سروکار دارند نقش بسیار مهمی در ایجاد غرور ملی وهویت قومی در بین افراد دارد

به همین دلیل هم بعضیها  همواره سعی کرده است از این امر بهترین استفاده را ببرد به طوری که به راحتی رد پای اندیشه های این افراد را در این کتابها مشاهده میکنیم

در کتاب جغرافیای سال دوم راهنمایی تمام تصاویر ومثالهایی که اورده شده است مربوط به شهرهای فارس نشین مانند اصفهان مشهد سمنان کرمانشاه و.. واثار وبناهای تاریخی انها میباشد وهیچگاه نام وتصویری از شهرهای آذربایجان اورده نشده است

در جغرافیای سال سوم هم قضیه به همین شکل است وتمام تصاویر مربوط به شهرهایی مانند اصفهان بوشهر وتهران و... است

در کتاب زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی برای مثال وتوضیح همیشه از شهرهای فارس نشین نام برده است
My friend live s in birja
We live in rashtnd
They speaks Persian
Do you speak Arabic ? No we speak Persian

فقط یک بار از شهرهای آذربایجان آن هم تبریز را نام برده است ان هم به صورت منفی !!!!!!!!!!

Do you live in Tabriz ? No I don’t
کتاب انگلیسی سوم راهنمایی هم به همین صورت است
کتاب سرشار از مثالهایی مانند
Ali and his father went to mashhad
They live in Tehran
They live in birjand
They come from shiraz
They speak Persian well
باز هم تبریز را در جمله ای منفی اورده اند
They don’t go to tabriz

به سراغ کتاب زبان وادبیات فارسی دوره راهنمایی (دوم وسوم)میرویم

تمام سفر نامه هایی که برای ادبیات انتخاب شده مربوط به شهرهای فارس نشین است

مثلا بخشی از سفر نامه ی ناصر خسرو مربوط به شهر اصفهان انتخاب شده ومدام از اصفهان واصفهانی تمجید شده ودر جایی اورده است(مردم اصفهان به هوش درایت وموقع شناسی وذکاوت مشهورند )

در یک درس دیگر به نام همسایگان کویر به تعریف وتمجید از یزدیها وکرمانیها وسمنانیها پرداخته است ودائما از اثار باستانی انها وزبان فارسی انها تعریف کرده است

اما این مطلب کافی نیست ودوباره درس دیگری را به یزد اختصاص داده ودائما از یزد ویزدیها وبیابانهایشان تعریف وتمجید کرده است (صفحه 82 ادبیات سوم راهنمایی)

حتی پرسشهای اخر درس هم از این افکار مصون نمانده است

اما در این کتابها هیچگاه مطلب وعکس ونوشته ای درباره آذربایجان نمی یابیم .

ایا همه این موارد اتفاقی میتواند باشد ؟؟؟؟؟