X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
چهارشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1389

آقای احمدی نژاد محل استقرار مراکز جدید غنی سازی را تأیید کرد

دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، مجتبی ثمره هاشمی، خبر داد که مکان‌های تازه‌ای برای ساخت مراکز غنی سازی اورانیوم انتخاب شده و مورد تأیید رییس جمهور قرار گرفته است. به گفتۀ وی، عملیات ساخت این مراکز با فرمان احمدی نژاد آغاز خواهد شد.
محمود احمدی نژاد در سال گذشته از ساخت ده مرکز غنی سازی دیگر سخن گفته بود و پس از او، علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، از ساخت دو مرکز جدید طی سال جاری خبر داد.
 

به گفتۀ دستیار ارشد رییس جمهور، مجتبی ثمره هاشمی، محمود احمدی نژاد محل استقرار مرکز جدید هسته‌ای کشور را تایید کرده است و روند ساخت این مرکز هسته‌ای نیز با دستور وی آغاز خواهد شد.مجتبی ثمره هاشمی به خبرگزاری ایلنا گفت: "سایت‌های جدیدی که براساس برنامه سازمان انرژی اتمی باید در سال جدید ساخته شوند مکان یابی شده‌اند و مراحل ساخت این مراکز مرحله به مرحله در حال انجام است

".
وی اطلاعات بیشتری در مورد این مکان‌ها و یا تعداد مراکز جدید ارائه نکرد.

نزدیک به دو ماه قبل، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، علی اکبر صالحی خبر داد که کشورش طی سال جاری، ساخت دو مرکز غنی سازی اورانیوم را آغاز خواهد کرد. به گفتۀ وی، این مراکز در دل کوه ساخته خواهد شد تا از حملات احتمالی ایمن باشند.
علی اکبر صالحی از شناسایی پنج محل جدید برای ساخت این مراکز سخن گفته بود.

قبل از آن، در پاییز گذشته، محمود احمدی نژاد گفته بود که ایران ده مرکز غنی سازی دیگر تأسیس خواهد کرد.مجتبی ثمره هاشمی همچنین در بارۀ موضوع انتقال اورانیوم ایران به خارج از کشور به خبرگزاری ایلنا گفت: "باب مذاکره با کشورهای مورد نظر همچنان مفتوح است".
وی سپس توضیح داد که "تولید سوخت در داخل کشور منافاتی با واردات آن ندارد؛ ما براساس نیازی که برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران داریم اقدام به تولید داخلی اورانیوم کرده‌ایم و این روند تا زمان پاسخگویی به نیازمان ادامه خواهد داشت".ثمره هاشمی در پایان بار دیگر تأکید کرد که "ایران تنها برای مقاصد صلح آمیز به دنبال دستیابی به انرژی هسته‌ای است و با پایبندی به رژیم عدم اشاعه به دنبال خلع سلاح جهانی است".