X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1389

روز سه شنبه در حالی که حراست دانشگاه کل نیروهای خود اعم از مامورین حراست و بسیجیها  را برای ایجاد جوی امنیتی در داخل صحن دانشگاه آماده کرده بود و به هر نحوی میخواست مانع از الحاق دانشجویان به اعضا تشکل برای اعتراض به بسته شدن آرمان شود ،فرزندان و وارثان بابک و ستارخان نشان دادند که عشق آنها به آذربایجان فراتر از یک تشکل دانشجویی است. زمانی که بیانیه هایی ازطرف دانشجویان در محکومیت بسته شدن تشکل در کل دانشگاه پخش شده بود و دانشجویان با در دست داشتن شاخه گلهای سفید و در سکوتی کامل به نشانه اعتراض به بسته شدن آرمان به سمت دفتر تشکل حرکت میکردند ،شاهد صحنه هایی بودیم که بی شک در تاریخ ثبت خواهد شد.

زمانی که تک تک اعضای تشکل با چشمانی گریان و بغضی فرو خفته در مقابل نام بزرگ آذربایجان سر تعظیم فرود آوردند و بوسه بر خاکی زدند که به نام آذربایجان بلند شده بود ،همگان فهمیدند که عشق یعنی چه


http://upload.iranblog.com/7/1272537418.jpg